Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

18 april 2016

Swedsec varnar kapitalförvaltare

Kapitalförvaltaren har överskridit likviditeten i diskretionärt förvaltade portföljer genom att handla med större poster än det funnits tillgängliga medel för.

Kapitalförvaltarens arbetsgivare erbjuder diskretionär portföljförvaltning åt kunder som har sina depåer hos ett annat värdepappersinstitut. För att kunna ge rättvisa kurser har de en bulkdepå hos detta institut.

Likviditeten har vid upprepade tillfällen överskridits av kapitalförvaltaren i alla portföljer, vilket strider mot både arbetsgivarens interna regler och värdepappersinstitutets allmänna bestämmelser. Kapitalförvaltaren har kunnat överskrida likviditeten genom att utnyttja värdepappersinstitutets rutin att boka transaktioner i efterhand.

Disciplinnämnden meddelar den SwedSec-licensierade kapitalförvaltaren en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta: Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.