Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

19 november 2018

Swedsec varnar kapitalförvaltare

Kapitalförvaltaren har brutit mot reglerna om dokumentation och lämplighetsbedömning vid rådgivning till kund.

Kapitalförvaltaren har vid upprepade tillfällen för två kunder försummat att dokumentera rådgivning på rätt sätt. Förvaltaren har inte heller upprättat lämplighetsbedömningar av råden trots att investeringarna avsåg högriskcertifikat. Hans agerande orsakade den ena kunden ekonomisk skada och företaget fick ersätta kunden med 2,5 Mkr.

Kapitalförvaltaren har även ett flertal gånger genomfört värdepappersaffärer diskretionärt trots att han enbart fick genomföra handel på kunders uppdrag.

Swedsecs disciplinnämnd anför att reglerna om dokumentation och upprättande av lämplighetsbedömning utgör en viktig del av kundskyddet. Kapitalförvaltaren har utsatt företaget för risker och betydande ekonomisk skada. Disciplinnämnden ser allvarligt på det inträffade men tar hänsyn till att det inte varit fråga om ett systematiskt agerande. Nämnden anser därför att påföljden, om än med tvekan, kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.