Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

5 november 2020

Swedsec varnar kapitalförvaltare

Kapitalförvaltaren har för en fonds räkning köpt aktier i ett bolag trots att han var upptagen i företagets insiderförteckning.

Efter att förvaltaren anmält sig som insider i ett bolag och blivit uppförd i en insiderförteckning hos företaget köpte han av misstag för fondens räkning aktier i bolaget vid flera tillfällen. Enligt företagets regler får den som har tillgång till insiderinformation inte handla i de finansiella instrument som informationen avser, varken för egen eller för en fonds räkning.

Swedsecs disciplinnämnd anser att förvaltaren har gjort fel som inte försäkrat sig om att köpen stämt överens med insiderförteckningen. Förvaltaren har också i två fall inte uppfyllt sin skyldighet att anmäla egna värdepappersaffärer till sin arbetsgivare.

Enligt disciplinnämnden har förvaltaren brutit mot regler som har stor betydelse för förtroendet för finansmarknaden. Överträdelserna har dock skett av misstag. Eftersom förvaltaren själv informerade sin arbetsgivare om den felaktiga orderläggningen och på så vis medverkat till att försöka begränsa de eventuella skador som kunnat uppstå bestämmer disciplinnämnden påföljden till en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.