Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

11 september 2017

Swedsec varnar kontorschef

Kontorschefen har beviljat kredit till närstående och angett osann uppgift om inkomstförhållanden.

I början av 2017 beviljade kontorschefen bolån för sin son och dennes sambo. I samband med en kontroll framkom det också att hon angett att sonens sambo hade en fast anställning, trots att det inte var korrekt.

Kontorschefen har i och med detta brutit mot företagets jävsregler i kreditinstruktionen och i uppförandekoden. Agerandet strider även mot Finansinspektionens allmänna råd om kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersinstitut. Dessa regler har till syfte att undvika situationer när förtroendet för den anställdes opartiskhet kan ifrågasättas.

Swedsecs disciplinnämnd anser att överträdelserna är allvarliga, särskilt med tanke på att hon hade en chefsroll. Det får inte heller förekomma inom ramen för den licensierade verksamheten att anställda anger oriktiga uppgifter om kredittagares inkomstförhållanden. Enligt disciplinnämndens praxis föreligger det grund för återkallelse av licensen. Eftersom det varit fråga om en enstaka händelse anser nämnden – med viss tvekan – att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.