Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

13 november 2018

Swedsec varnar kontorschef

Den biträdande kontorschefen hade infört avvikande arbetsrutiner och låtit en anställd lämna råd till kunder i strid med företagets regelverk.

Den biträdande kontorschefen hade infört förenklade rutiner avseende ID-kontroll för att effektivisera arbetet. Hon hade även gjort avsteg från företagets regler om kunskap- och behörighetskrav genom att ge en medarbetare rätt att lämna råd utan att uppfylla de formella kraven.

Swedsecs disciplinnämnd anser att kontorschefen inte kan frias från ansvar på grund av att hon upplevde en pressad arbetssituation på företaget. Den förenklade identitetskontrollen har utsatt både företaget och kunder för inte obetydliga risker. Nämnden konstaterar även att det är av stor betydelse att de formella kraven för rådgivare uppfylls och att chefer inte ger medarbetare signaler om att regelverket inte behöver följas.

Disciplinnämnden ser allvarligt på kontorschefens agerande men har i sin bedömning bl.a. tagit hänsyn till att hon nu insett att regelverket måste följas även i pressade situationer. Disciplinnämnden anser därför att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.