Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

19 augusti 2019

Swedsec varnar kontorschef

Kontorschefen har överskridit sitt kreditmandat.

Företaget har anmält att kontorschefen vid ett tillfälle felaktigt rubricerat och beviljat en kredit, som innebar att hon därmed överskred sitt kreditmandat. I samband med kreditbeslutet har kontorschefen inte heller beaktat ett avvikande transaktionsmönster, något som även borde ha dokumenterats.

Swedsecs disciplinnämnd ser allvarligt på det inträffade och konstaterar att kontorschefens agerande fått till följd att en kredit har beviljats på felaktiga grunder. Hon har också haft brister i den fortlöpande ”Känn-Din-Kund-processen”. Agerandet strider mot företagets interna regler, som grundar sig på lag och Finansinspektionens föreskrifter. Företaget har också utsatts för ökade kreditrisker. Eftersom det var fråga om en engångshändelse kunde disciplinpåföljden bestämmas till en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Prenumerera på våra nyheter via sidfoten nedan.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.