Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

19 december 2017

Swedsec varnar kreditrådgivare

Rådgivaren har vid kreditgivning inte dokumenterat kredittagarens återbetalningsförmåga korrekt. Vidare har rådgivaren ensam fattat ett kreditbeslut utan behörighet.

Vid ett flertal tillfällen under 2016 har rådgivaren vid kreditgivning inte dokumenterat kundernas samtliga skulder. Det har lett till att dokumentationen inte gett en fullständig bild av kundernas återbetalningsförmåga. Detta är i strid med företagets kreditregler. Det har i flera fall funnits skillnader mellan kunders uppgivna inkomst och vad som framkommit i kreditupplysningen. Även detta är i strid med företagets kreditregler. Rådgivaren har också fattat kreditbeslut i ett fall trots att hon saknade behörighet att ensam fatta beslut.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivaren genom sina upprepade överträdelser allvarligt har brustit i sitt arbete. Agerandet har även utsatt företaget för utökade kreditrisker. Det föreligger därför grund för återkallelse av hennes licens. Med hänsyn till de arbetssätt som rådde på kontoret anser disciplinnämnden att påföljden – om än med tvekan – kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.