Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

13 februari 2020

Swedsec varnar kundrådgivare

Rådgivaren har inte gjort tillräckliga kontroller i samband med en utlandsbetalning till ett högriskland.

Rådgivaren hanterade en kredit på ca 1 200 000 kr och betalade sedan på kundens uppdrag ut beloppet till en mottagare utomlands. Några månader senare visade det sig att pengarna försvunnit och att kunden inte kunde betala av på lånet.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att omständigheterna i samband med utlandsbetalningen till ett s.k. högriskland borde ha föranlett rådgivaren att vidta åtgärder för fördjupad kundkännedom, vilket hon inte gjort. Vidare saknades fullständigt kreditunderlag i ärendet och fullgod säkerhet hade inte ställts för en del av lånet. Rådgivaren har brutit mot företagets kreditregler och regler till förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism, som har sin grund i lag och Finansinspektionens föreskrifter.

Disciplinnämnden ser allvarligt på överträdelserna, bland annat då agerandet utsatt företaget för förhöjda kreditrisker och risk för att företaget utnyttjas för brott. Eftersom det gått mer än två år sedan det inträffade, och då det handlar om ett enda kundärende, anser nämnden att påföljden med tvekan kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.