Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

23 mars 2020

Swedsec varnar kundrådgivare

Rådgivaren har brutit mot regler vid hantering av ärenden för dödsbon.

Enligt företagets interna regler ska hanteringen av dödsbon och arvskiften ske hos en särskild enhet. Vid tre tillfällen har rådgivaren ändå själv handlagt ärenden för dödsbon. Vid ett av dessa tillfällen har han inte kontrollerat en fullmakt i enlighet med företagets regler. I flera fall har han inte heller genomfört tillräckliga ID-kontroller i samband med att han lämnat ut säkerhetsdosor till kunder. Rådgivaren har anfört att han inte medvetet brutit mot reglerna.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivaren har brutit mot företagets uppförandekod samt andra interna regler som grundar sig på lag, Finansinspektionens föreskrifter och Svenska Fondhandlareföreningens vägledning till etiska riktlinjer. Rådgivarens regelöverträdelser har skett vid upprepade tillfällen och han har genom sitt agerande utsatt företaget för risker. Även om regelöverträdelserna inte skett medvetet kan rådgivaren inte undgå att tilldelas en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.