Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

25 mars 2020

Swedsec varnar kundrådgivare

Rådgivaren har inte utfört uppdrag för två kunder och inte incidentrapporterat korrekt.

Vid två tillfällen missade rådgivaren att utföra uppdrag från sina kunder. I det ena fallet, som gällde en sjukförsäkring, blev kunden sedan sjuk och stod utan försäkringsskydd eftersom försäkringen inte hade tecknats. Rådgivaren informerade inte sin chef om det inträffade i tid och hade inte heller dokumenterat rådgivningstillfället. I det andra fallet missade rådgivaren att genomföra en värdepappersaffär för kundens räkning.

Genom agerandet har rådgivaren överträtt företagets interna regler som har stöd i lag samt i Finansinspektionens föreskrifter och Fondhandlareföreningens vägledning till etiska riktlinjer.

Swedsecs disciplinnämnd framhåller vikten av att utföra åtgärder korrekt enligt kunders uppdrag, då det annars kan få långtgående negativa konsekvenser. Det är även viktigt att rapportera incidenter och följa reglerna om rådgivningsdokumentation. Nämnden konstaterar att rådgivaren allvarligt har brustit i sitt arbete och att agerandet lett till ekonomisk skada för arbetsgivaren. Omständigheterna i ärendet gör dock att nämnden anser att disciplinpåföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.