Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

5 maj 2020

Swedsec varnar kundrådgivare

Rådgivaren har gjort utbetalningar för ett dödsbos räkning utan att kontrollera behörigheten för den som utgav sig för att vara boutredningsman.

En person utgav sig felaktigt för att vara boutredningsman för ett dödsbo och begärde vid flera tillfällen utbetalningar från dödsboets konto. Rådgivaren kontrollerade inte den påstådde boutredningsmannens behörighet enligt företagets regler, och utförde utbetalningarna som uppgick till över 300 000 kr.

Rådgivaren har även genomfört ett stort antal sökningar på personer i företagets system och därmed överträtt företagets regler om sekretess och informationssäkerhet.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att reglerna om identifiering av en kunds företrädare är centrala för en säker hantering av kunduppdrag och de har stor betydelse för att inte kunder eller finansiella företag ska utnyttjas för brott. När det gäller de otillåtna sökningarna är detta enligt disciplinnämnden inte acceptabelt då det innebär ett intrång i enskildas integritet. Rådgivarens agerande har riskerat att orsaka ekonomisk skada och att de berörda kundernas förtroende för företaget skadas. Nämnden ser allvarligt på det inträffade men anser, med viss tvekan, att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.