Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

12 maj 2020

Swedsec varnar kundrådgivare

Rådgivaren har inte haft kunskap om nya kreditregler och har därför gjort fel i kreditgivningen.

Under hösten 2019 upptäcktes att rådgivaren vid ett antal tillfällen gjort fel i sin kreditgivning. Kalkylkraven hade inte följts och det fanns felaktigheter i dokumentationen. Rådgivaren medgav att han inte läst arbetsgivarens uppdaterade instruktioner tillräckligt noggrant och att han i stället utgått från de regler som gällde tidigare.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivaren brutit mot företagets regler för kreditkalkyler och dokumentation, som grundar sig på lag och Finansinspektionens författningar. Bristerna har varit allvarliga och har utsatt företaget för ökade kreditrisker. Eftersom rådgivaren har stor erfarenhet borde han enligt disciplinnämnden ha insett hur viktigt det är att hålla sig uppdaterad om reglerna för kreditgivning. Nämnden bestämmer påföljden till en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.