Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

6 november 2018

Swedsec varnar kundrådgivare

Rådgivaren har brutit mot regler om banksekretess och identifiering av kund.

Rådgivaren har via telefon utfört två överföringsuppdrag på ett belopp om totalt 350 000 kr utan att varken kontrollera uppdragsgivarens identitet eller om det fanns en fullmakt för uppdraget. Genom att dessutom lämna uppgifter om kunden till en obehörig person har rådgivaren brutit mot banksekretessen.

Det är av stor vikt att regler om identitetskontroll och tystnadsplikt följs och Swedsecs disciplinnämnd ser allvarligt på rådgivarens agerande. Överföringarna har avsett betydande belopp och han har obehörigen avslöjat uppgifter om kunden. Rådgivaren har även utsatt både företaget och kunden för risk. Nämnden konstaterar att det handlar om överträdelser av grundläggande regler och att det finns skäl för återkallelse av licensen. Eftersom rådgivaren, såvitt framkommit, inte förut har varit föremål för anmärkningar under den långa tid han har arbetat har företaget fortsatt förtroende för honom. Disciplinnämnden anser därför, om än med stor tvekan, att disciplinpåföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.