Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

3 juli 2014

Swedsec varnar licenshavare

Licenshavaren har blivit dömd i hovrätten för otillbörlig marknadspåverkan. Av domen framgår att han har genomfört aktieaffärer mellan olika kunders depåer som alla förvaltades av licenshavaren själv. Vidare anges bl.a. att köp- och säljorder har lagts med korta intervall och att licenshavaren i praktiken anses ha bestämt priserna. Licenshavaren har inte kunnat förklara vilket kommersiellt syfte transaktionerna skulle anses ha haft.

Licenshavaren har bl.a. framfört att affärerna skedde av legitima skäl såsom kvittning av realiserade förluster mot vinster i andra värdepapper.

Disciplinnämnden konstaterar att regelöverträdelsen till sin typ är allvarlig och utgör grund för återkallelse av licensen. Disciplinnämnden anser dock att den påverkan på marknaden som de aktuella transaktionerna kan ha lett till eller skulle ha kunnat leda till anses ha varit förhållandevis begränsad. Vidare anför disciplinnämnden bl.a. att affärerna inte gällde några större belopp.

Vid en samlad bedömning finner disciplinnämnden att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.