Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

15 augusti 2013

Swedsec varnar private banking-rådgivare

En SwedSec-licensierad rådgivare anställd inom en private bankingenhet har vid 22 tillfällen underlåtit att omedelbart anmäla förändringar i sitt innehav av finansiella instrument. Detta innebar att han brutit mot företagets interna regler.

Det anslutna företaget har regler för anmälan av värdepappersaffärer för egen räkning. Dessa regler överensstämmer med branschreglerna från Svenska Fondhandlareföreningen. Av de interna reglerna framgår att värdepappersaffärer gjorda för egen räkning omedelbart ska anmälas till arbetsgivaren.

Av utredningen framgår att licenshavaren under åren 2010–2013 vid 22 tillfällen har anmält förändringar i sitt innehav av finansiella instrument först efter flera månader.

För dessa upprepade regelöverträdelser tilldelas licenshavaren en varning av Swedsecs disciplinnämnd.

Disciplinnämndens anonymiserade beslut finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD, 08-56 26 07 15, 070-496 73 98 eller katarina@swedsec.se

Swedsecs disciplinära förfarande i korthet

Anslutna företag till Swedsec är skyldiga att anmäla licenshavares regelöverträdelser, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinpåföljd. Ärendena avgörs av en disciplinnämnd, vars ledamöter utses av Swedsecs styrelse. Disciplinnämnden kan meddela licenshavaren disciplinpåföljderna erinran, varning eller återkallelse av licens. Mer information om disciplinärenden och förfarandet finns att läsa här.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.