Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

21 november 2018

Swedsec varnar privatrådgivare

Privatrådgivaren har brutit mot reglerna om kunskap och kunskapstest vid bolånerådgivning.

Rådgivaren hade sedan tidigare SwedSec-licens. Eftersom han skulle arbeta med rådgivning om bolån krävdes att han också tog licensieringstest för bolån. Företaget villkorade därför rådgivarens arbete med att alla kundmöten som han hade, fram till att han klarat bolånetestet, skulle genomföras med en bolånelicensierad kollega. Av företagets utredning framgår att rådgivaren vid flera tillfällen har haft möten med kunder där han har diskuterat bolån utan en kollegas närvaro. Vid kundmötena har rådgivaren bland annat lämnat erbjudande om kredit och diskuterat möjligheten till utökad kredit.

Swedsecs disciplinnämnd anser att de utförda arbetsuppgifterna omfattas av kraven på kunskap och kunskapstest för bolåneverksamhet som finns i lag och Finansinspektionens föreskrifter. Eftersom rådgivaren inte har uppfyllt kraven har han brutit mot dessa regler. Han har inte heller följt företagets uttryckliga instruktioner om hur de aktuella kundmötena skulle organiseras, vilket har försvårat för företaget att se till att kraven i regelverken följs. Disciplinnämnden meddelar rådgivaren en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.