Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

6 juli 2015

Swedsec varnar privatrådgivare

Den SwedSec-licensierade privatrådgivaren hade bl.a. brutit mot reglerna om dokumentation av investeringsrådgivning.

Dessutom hade privatrådgivaren efter beslut om beviljat bottenlån på ett belopp om 2 000 000 kr upprättat ett skuldebrev på beloppet 2 500 000 kr. Det aktuella lånet lades även upp amorteringsfritt, trots att sådant beslut inte fattats. Privatrådgivaren hade vidare försummat att lösa ett befintligt lån i en bank för en kund, vilket ledde till att kunden fick betala räntekompensation till den banken. Hennes arbetsgivare har ersatt kunden. Privatrådgivaren fråntogs sin behörighet att fatta kreditbeslut, men beviljande ändå en kredit.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att privatrådgivaren gjort sig skyldig till upprepade och delvis allvarliga överträdelser av arbetsgivarens interna regler. Disciplinnämnden meddelar privatrådgivaren en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta: Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.