Till översikten

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har obehörigen tagit del av sekretessbelagda uppgifter om kolleger som var kunder i företaget där hon arbetade. Hon har inte behövt uppgifterna för sitt arbete.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivaren har brutit mot företagets interna regler om banksekretess och att denna regelöverträdelse är allvarlig. Disciplinnämnden anser dock att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD, SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se