Till översikten

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren hade gjort otillåtna slagningar i arbetsgivarens kundsystem som han inte behövde för sina arbetsuppgifter.

Rådgivaren hade vid två tillfällen använt sin behörighet i arbetsgivarens kundsystem för att ta reda på information om kunder som han inte behövde för att utföra sina arbetsuppgifter. Agerandet står i strid med företagets regler om informationssäkerhet.

Regelöverträdelserna är allvarliga och kan skada företagets anseende. Eftersom händelserna ligger flera år tillbaka i tiden anser SwedSecs disciplinnämnd dock att disciplinpåföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD, SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se