Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

10 april 2017

Swedsec varnar rådgivare

Rådgivaren hade brutit mot banksekretessen, inte hanterat en intressekonflikt korrekt och gjort otillåtna slagningar i arbetsgivarens kundsystem.

Rådgivaren hade brutit mot banksekretessen genom att obehörigen avslöja uppgifter om en kund. Regler om tystnadsplikt när det gäller kunduppgifter är av central betydelse och reglerade i lag.

Med kunden hade rådgivaren också ett eget affärsförhållande som skulle kunna påverka hans opartiskhet. Mot bakgrund av den intressekonflikten borde han inte ha hanterat kundens kreditärende.

Rådgivaren hade dessutom bland annat vid flera tillfällen gjort otillåtna slagningar i arbetsgivarens system. Han har därigenom använt sin behörighet för att ta reda på information som han inte behövde för att utföra sina arbetsgifter.

Regelöverträdelserna som rådgivaren gjort sig skyldig till är sammantaget allvarliga och kan skada företagets anseende. Swedsecs disciplinnämnd anser ändå att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD, Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.