Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

2 maj 2017

Swedsec varnar rådgivare

Rådgivaren har inte dokumenterat information från en kund. Han har även brutit mot regler om klagomålshantering.

Rådgivaren tog emot ett brev från en kund med önskemål och förväntningar på affärsrelationen med rådgivarens arbetsgivare. Han dokumenterade dock inte brevet, vilket stred mot arbetsgivarens regler.

När kunden senare inkom med klagomål, registrerade rådgivaren inte klagomålet på föreskrivet sätt. Han informerade inte heller klagomålsansvariga om ärendet, trots att det var komplicerat. Hans agerande har utsatt företaget för både ekonomiska och legala risker. Disciplinnämnden meddelar rådgivaren en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.