Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

4 september 2017

Swedsec varnar rådgivare

Rådgivarens dokumentation vid investeringsrådgivning till kund har varit bristfällig. Han har inte heller dokumenterat rådgivningen i tid.

Rådgivaren har i flera fall brutit mot företagets regler om dokumentation vid investeringsrådgivning och att inom föreskriven tid dokumentera lämnad rådgivning. Han har också brutit mot reglerna om att dokumentera uppgifter om kundkännedom. Det är viktigt att rådgivare dokumenterar enligt kraven eftersom det utgör en betydelsefull del av kundskyddet.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att det handlar om upprepade överträdelser av företagets interna regler som grundar sig på lag och föreskrifter. Överträdelserna kan delvis tillskrivas förmildrande omständigheter, varför nämnden anser att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.