Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

9 april 2018

Swedsec varnar rådgivare

Rådgivaren har brutit mot företagets regler om att inte ensam hantera kreditärende (dualitetsprincipen) och för att bl.a. inte ha dokumenterat investeringsrådgivning på ett korrekt sätt.

Rådgivaren har vid minst ett tillfälle beviljat och betalat ut en kredit utan att följa företagets regel om dualitet. Denna regel innebär att ingen handläggare ensam får hantera ett kreditärende genom hela behandlingskedjan.

Dessutom har rådgivaren vid ett antal tillfällen brutit mot företagets regler bl.a. rörande dokumentation av rådgivning genom att hon utelämnade eller lämnade bristfällig motivering till de råd hon gav till kunder.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivaren har begått flera regelöverträdelser och därmed brutit mot företagets regler avseende kreditgivning och investeringsrådgivning, som grundar sig på lag och föreskrifter. Med hänsyn till de omständigheter som rådgivaren anfört ansåg disciplinnämnden dock att disciplinpåföljden kunde bestämmas till en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.