Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

26 augusti 2019

Swedsec varnar rådgivare

Rådgivaren har inte dokumenterat investeringsrådgivning.

Rådgivaren har lämnat investeringsråd till icke-professionella kunder och har därför varit skyldig att dokumentera de uppgifter om kunderna som legat till grund för lämplighetsbedömningen och de råd som lämnats. Under sommaren 2018 har rådgivaren helt låtit bli att föra in sådana uppgifter i företagets dokumentationssystem. Genom agerandet har rådgivaren överträtt företagets interna regler, som grundar sig på lag och Finansinspektionens föreskrifter.

Swedsecs disciplinnämnd påtalar att det är av stor vikt att reglerna om dokumentation följs eftersom dessa utgör en central del av kundskyddet. Rådgivaren har varit fullt medveten om sina skyldigheter och har genom sitt handlande allvarligt brustit i sitt arbete. Då underlaget för de olika rådgivningstillfällena finns bevarat, dokumentationssystemet var nytt och antalet fall av utebliven dokumentation inte preciserats i ärendet, begränsar disciplinnämnden påföljden till en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.