Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

18 maj 2020

Swedsec varnar rådgivare

Rådgivaren har beviljat ett lån med rabatterad ränta till en kollegas make och på så sätt brutit mot regler om personalkrediter.

Enligt företagets regler ska kreditärenden för anställda och deras makar hanteras av en särskild avdelning inom företaget. Rådgivaren beviljade trots det ett lån till sin kollegas make. Hon beslutade dessutom att ge honom personalrabatt på räntan, trots att han inte var berättigad till det.

Rådgivaren har även använt sin behörighet i företagets system och utfört ett stort antal otillåtna sökningar på sina närstående.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivaren brutit mot företagets regler och att reglerna avseende de otillåtna sökningarna grundar sig på lag och på Svenska Fondhandlareföreningens vägledning till etiska riktlinjer. Disciplinnämnden anser att regelöverträdelserna är allvarliga och att tillgången till företagets system innebär ett förtroende från arbetsgivarens sida som den anställde förväntas hantera på ett korrekt sätt. Antalet otillåtna sökningar har varit betydande och sammantaget kan rådgivarens agerande skada förtroendet för företaget. Nämnden tilldelar därför rådgivaren en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.