Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

15 september 2020

Swedsec varnar rådgivare

Rådgivaren har lämnat råd som inte var lämpliga och brustit i sin dokumentation av rådgivningen.

Vid ett flertal tillfällen har det förekommit brister i rådgivarens dokumentation avseende rådgivning om finansiella placeringar. I några ärenden har hon även brustit i själva rådgivningen, eftersom de råd hon lämnat till kunder inte stämt överens med kundernas riskprofil, kunskaper, erfarenhet och mål med investeringarna. Råden har därmed inte varit lämpliga för kunderna.

Swedsecs disciplinnämnd uttalar att dokumentation av rådgivning utgör en central del av kundskyddet. En korrekt dokumentation är enligt nämnden avgörande för att kunna bedöma den rådgivning som lämnats till kunden och för att företaget ska kunna tillvarata sina intressen om det uppstår en tvist med kund. Lika centralt är det att kunden ges råd som stämmer överens med kundens förutsättningar och preferenser. Därför är det viktigt att reglerna om lämplighetsbedömning vid investeringsrådgivning och dokumentation följs.

Disciplinnämnden ser allvarligt på det inträffade men tar hänsyn till bland annat att rådgivaren på eget initiativ vidtagit åtgärder för att förbättra kvaliteten vid framtida rådgivning och till att hennes arbetsgivare framfört att dokumentationen förbättrats. Nämnden anser därför att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.