Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

28 september 2020

Swedsec varnar rådgivare

Rådgivaren har hanterat sina vänners kreditärenden och avslöjat uppgifter.

Rådgivaren har hjälpt två av sina vänner att ansöka om krediter i företaget och registrerat sig själv som handläggare för kreditärendena. Han har vidare handlagt ett kreditärende för ytterligare en vän. I samband med ett kundmöte har rådgivaren visat upp en närståendes finansiella placeringar för kunden, i strid med reglerna om tystnadsplikt. Han har även gjort obehöriga sökningar i företagets interna system.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att reglerna om jäv och intressekonflikter har stor betydelse eftersom de syftar till att hantering av ärenden inte ska kunna ifrågasättas från etisk eller juridisk synpunkt och för att upprätthålla förtroendet för företagets verksamhet. Även reglerna om informationssäkerhet och tystnadsplikt är mycket viktiga för det förtroendet. Nämnden anser dock att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.