Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

15 oktober 2020

Swedsec varnar rådgivare

Rådgivaren har inte informerat sin arbetsgivare om en bisyssla i ett bolag och hanterat kundkännedomsfrågor för samma bolag liksom för en närstående.

Rådgivaren har inte informerat sin arbetsgivare om en bisyssla som styrelsesuppleant i ett bolag. På så sätt har arbetsgivaren inte fått möjlighet att ta ställning till om uppdraget var lämpligt och bedöma om detta skulle kunna skapa intressekonflikter eller konkurrera med den verksamhet som företaget bedriver.

Rådgivaren har även hanterat åtgärder för kundkännedom avseende samma bolag och för den närstående samt vidtagit andra åtgärder i ett kundärende för den närstående. Dessutom har rådgivaren använt sin behörighet i företagets interna system och gjort ett flertal otillåtna sökningar på bland annat närstående. Genom agerandet har rådgivaren överträtt regler om intressekonflikter, informationssäkerhet och bisysslor.

Swedsecs disciplinnämnd slår fast att rådgivaren har brutit mot viktiga regler som syftar till att hantering av ärenden inte ska kunna ifrågasättas från etisk eller juridisk synpunkt och till att bevara förtroendet för företagets verksamhet. Disciplinnämnden meddelar rådgivaren en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.