Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

9 november 2020

Swedsec varnar rådgivare

Rådgivaren har fört över pengar till en person som utgav sig för att vara kund och som använde en ogiltig ID-handling.

Vid två tillfällen gjorde rådgivaren uttag från en kunds konto och förde sammanlagt över cirka
23 000 kr till en person som utgav sig för att vara kunden. Rådgivaren kontrollerade inte närmare den uppvisade ID-handlingen som var utgången och förlustanmäld. Vid båda tillfällena visades varningstexter om ID-handlingen på rådgivarens bildskärm.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att reglerna om noggrann kontroll av kunders identitet har stor betydelse för hantering av kunduppdrag och för att inte kunder eller finansiella företag ska utnyttjas för brottslighet. Rådgivarens agerande har medfört att företaget blivit utsatt för identitetsbedrägeri och att en kund råkat ut för obehöriga uttag från sitt konto. Agerandet har orsakat företaget ekonomisk skada och riskerat att skada kundens förtroende för företaget.

Disciplinnämnden ser allvarligt på det inträffade. Det är dock inte utrett om rådgivaren verkligen sett varningstexterna i samband med ID-kontrollerna eller medvetet klickat bort texterna. Därför anser disciplinnämnden att en återkallelse av licensen skulle vara en alltför ingripande åtgärd. Påföljden kan av den orsaken stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.