Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

15 december 2020

Swedsec varnar rådgivare

Rådgivaren har överträtt instruktioner i samband med en utbetalning från ett överförmyndarspärrat konto.

Enligt överförmyndarens instruktion skulle 50 000 kr på ett överförmyndarspärrat konto överföras till en kapitalförsäkring. Rådgivaren betalade i stället ut pengarna direkt till förmyndarens konto, som sedan förbrukade beloppet. I ett annat kundärende lät rådgivaren en person genomföra transaktioner från ett konto som tillhörde en juridisk person, trots att personen inte var behörig att begära transaktionerna. Genom sitt handlande har rådgivaren brutit mot företagets regler, som bland annat grundar sig på lag.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivaren genom sitt agerande riskerat att orsaka ekonomisk skada och att förtroendet för företaget skadats. Nämnden anser att det finns anledning att se allvarligt på regelöverträdelserna men beslutar att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Mirre Laurell, Chef regelefterlevnad Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 14 eller mirre@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.