Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

30 december 2020

Swedsec varnar rådgivare

Rådgivaren har i ett flertal fall underlåtit att dokumentera rådgivning om bolån.

I 23 ärenden har kunder fått bolån utbetalade utan att rådgivaren dokumenterat bolånerådgivningen. I vissa av fallen har rådgivaren även hanterat kreditärendena på ett felaktigt sätt. Detta har fått till följd att rådgivaren överträtt företagets regler om kreditmandat och kalkylkrav.

Swedsecs disciplinnämnd understryker vikten av att dokumentation av rådgivning sker på ett korrekt sätt och att det gäller oavsett om det är fråga om investeringsrådgivning eller bolånerådgivning. Att dokumentationen utförs på rätt sätt är en förutsättning för att ta till vara kundskyddsintresset. Nämnden betonar också betydelsen av att ett instituts medarbetare inte går utöver sitt mandat.

Disciplinnämnden konstaterar att rådgivaren genom sina upprepade överträdelser allvarligt brustit i sina skyldigheter i tjänsten. Även om överträdelserna är allvarliga anser disciplinnämnden mot bakgrund av vissa omständigheter att påföljden, om än med stor tvekan, kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Mirre Laurell, Chef regelefterlevnad Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 14 eller mirre@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.