Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

8 april 2021

Swedsec varnar rådgivare

Rådgivaren har lämnat investeringsrådgivning utan att dokumentera på rätt sätt.

Rådgivaren har vid ett relativt stort antal tillfällen lämnat investeringsrådgivning utan att dokumentera rådgivningen i företagets rådgivningsverktyg. I något ärende hade en kund klagat över rådgivningen och bristen på dokumentation gjorde att det i efterhand inte gick att se vad rådgivaren och kunden kommit överens om. Genom agerandet har rådgivaren överträtt företagets interna regler om rådgivning, som är uppställda för att säkerställa att dokumentation sker i enlighet med lag. Rådgivaren har också gjort över hundra sökningar på sig själv i företagets interna system som är strid med företagets regler.

Swedsecs disciplinnämnd slår fast att reglerna om dokumentation av rådgivning utgör en central del av kundskyddet och det är av stor vikt att de följs. Disciplinnämnden konstaterar att rådgivaren i de här fallen har utsatt företaget och företagets kunder för risker. Nämnden konstaterar också att det är viktigt att dokumentera rådgivning på rätt sätt för att företaget på bästa sätt ska kunna hantera eventuella klagomål från kunder. Även om det finns all anledning att se allvarligt på överträdelserna så finner disciplinnämnden att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Teresa Isele, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller teresa@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.