Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

27 april 2021

Swedsec varnar rådgivare

Rådgivaren har utfört en överföring på ett betydande belopp utan behörighet och låtit bli att rapportera händelsen.

Rådgivaren förde på uppdrag av en kund, Y, över pengar från Y:s konto till en annan kund, X:s, konto. Ett par veckor senare, också på uppdrag av kund Y, fördes beloppet tillbaka till Y:s konto. Under många år hade rådgivaren hanterat bägge kundernas affärer och trodde felaktigt att det fanns uttagsrätt för Y på X:s konto. Rådgivaren gjorde därför ingen särskild kontroll i företagets system.

Barnen till X framförde klagomål till rådgivaren. Rådgivaren informerade inte sin chef eller annan om att det framförts klagomål och rapporterade inte heller transaktionen som en incident, vilket borde ha skett.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivaren agerat i strid med företagets regler om fullmakt och uttagsrätt. Rådgivaren har dessutom i strid med företagets regler underlåtit att rapportera händelsen. Det har enligt nämnden varit fråga om en incident av allvarligt slag. Den bristfälliga hanteringen har medfört både ekonomisk risk för företaget och skadat kund X:s förtroende för företaget. Eftersom det har rört sig om en enstaka händelse, som inte skett uppsåtligen, finner nämnden att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Teresa Isele, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller teresa@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.