Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

29 september 2014

Swedsec varnar rådgivare

Den SwedSec-licensierade rådgivaren har gjort ett otillåtet uttag från en kunds konto.

Rådgivaren hade privat kommit överens om att köpa en väska av en person som var kund i det finansiella institut där rådgivaren var anställd. Rådgivaren satte in 2000 kr på väsksäljarens konto. När väskan inte skickades enligt överenskommelse och rådgivaren misstänkte att inte allt stod rätt till tog rådgivaren ut motsvarande summa från säljarens konto.

Några dagar senare levererades väskan och rådgivaren satte åter in 2000 kr på säljarens konto. Säljaren tillika kunden i det finansiella institutet reklamerade uttaget från sitt konto.

Rådgivaren har genom det otillåtna uttaget från kunds konto allvarligt överskridit sina behörigheter. Hon har vidare brutit mot arbetsgivarens regler om hur egna affärstransaktioner får genomföras.

Företaget upplever licenshavaren som en duktig och pålitlig medarbetare och ser agerandet som en engångsföreteelse.

Disciplinnämnden ansåg att disciplinpåföljden kunde stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Swedsecs disciplinära förfarande i korthet
Anslutna företag till Swedsec är skyldiga att anmäla licenshavares regelöverträdelser, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinpåföljd. Ärendena avgörs av en disciplinnämnd och nämnden kan meddela licenshavaren disciplinpåföljderna erinran, varning eller återkallelse av licens. Mer information om disciplinärenden och förfarandet finns att läsa här.

 

Prenumerera på Swedsecs utskick via sidfoten nedan.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.