Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

19 april 2016

Swedsec varnar rådgivare

Rådgivaren har överträtt den s.k. enmånadsregeln genom att vid två tillfällen sälja finansiella instrument med vinst som han hade ägt under kortare tid än en månad. Han har även brutit mot anmälningsplikten vid tre värdepappersaffärer.

Rådgivaren, som arbetar med investeringsrådgivning och försäkringsförmedling, har uppgett att han inte hade för avsikt att sälja de finansiella instrumenten med vinst. När det gäller att han brutit mot anmälningsplikten har rådgivaren framfört att han under den aktuella perioden anmält totalt 144 affärer men missat att skicka in tre avräkningsnotor. Rådgivaren tycker själv att han haft en för hög aktivitet i aktiehandeln. Han kommer att minska sin handel för att inte begå fler misstag i framtiden.

Swedsecs disciplinnämnd har påpekat att rådgivaren rätt nyligen meddelats varning för överträdelser av riktlinjerna för anställdas egna affärer (nämndens beslut 2015:07). Vissa förmildrande omständigheter finns i detta ärende, vilket gör att rådgivaren även denna gång meddelas varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.