Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

25 maj 2016

Swedsec varnar rådgivare för bristande dokumentation

Rådgivaren har i flera fall brutit mot företagets regler för dokumentation vid rådgivning och ordermottagning.

Bristerna har bestått i att dokumentationen inte skett elektroniskt i företagets system. Dessutom var inte all dokumentation klar förrän flera månader efter rådgivnings- eller ordermottagningstillfället.

Rådgivaren menar att hon, efter en längre föräldraledighet, inte var uppdaterad på förändringar i företagets arbetssätt och regelverk kring kunddokumentation.

Swedsecs disciplinnämnd anser emellertid att det är av stor vikt att kraven på dokumentation tillgodoses och att regler kring detta funnits sedan lång tid tillbaka. Disciplinnämnden meddelar därför rådgivaren varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering
AB 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.