Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

23 oktober 2017

Swedsec varnar rådgivare för intressekonflikt

Den finansiella rådgivaren har för egen räkning inlett ett köp av en fastighet. Säljaren av fastigheten var kund i företaget där rådgivaren var anställd. Rådgivaren hade dessutom kundansvar för säljaren.

Rådgivaren har påbörjat ett privat köp av en fastighet, som ägs av en kund i företaget som han ansvarar för. Genom att muntligen komma överens om en köpeskilling och ansöka om en fastighetskredit för att kunna finansiera affären har rådgivaren brutit mot företagets etiska riktlinjer och uppföranderegler eftersom han haft ett personligt intresse i den påbörjade transaktionen.

Företaget anser att det var en engångshändelse och har därför fortsatt förtroende för rådgivaren. Rådgivaren har anfört att han arbetat i företaget under lång tid och inte varit i närheten av någon liknande händelse.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivaren allvarligt åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten och att agerandet inneburit en uppenbar intressekonflikt. Allmänhetens förtroende för företaget och finansmarknaden skadas när anställda agerar på sätt som rådgivaren gjort. Påföljden kan emellertid med hänsyn till vissa skäl, om än med tvekan, stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.