Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

15 december 2016

Swedsec varnar rådgivare och specialist

Rådgivaren hade inte informerat sin arbetsgivare om en förändrad bisyssla.

Rådgivaren hade sedan tidigare rapporterat en bisyssla till sin arbetsgivare. Bisysslan var ett externt uppdrag som suppleant i ett bolag där hans far var styrelseledamot. Situationen förändrades dock på ett väsentligt sätt, när rådgivaren utsågs till ordinarie styrelseledamot och hans far dagen efter meddelades näringsförbud. Rådgivaren blev då i praktiken den ende som kunde företräda bolaget. Först ca sju månader senare anmälde han de ändrade förhållandena till sin arbetsgivare.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att arbetsgivaren inte hade fått möjlighet att göra en bedömning av förändringen i rådgivarens uppdrag. Genom att rådgivaren dröjde så länge med att informera arbetsgivaren om de ändrade förhållandena, riskerade han att försätta sig själv och arbetsgivaren i en etiskt känslig situation som skulle kunna skada förtroendet för arbetsgivaren. Disciplinnämnden ansåg ändå att överträdelsen inte var allvarligare än att påföljden kunde stanna vid varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD, Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.