Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

7 november 2013

Swedsec varnar VD

Den SwedSec-licensierade VD:n har överträtt sina befogenheter genom att ställa ut en garanti om 100 000 euro.

Det SwedSec-anslutna företagets styrelse hade antagit en VD-instruktion som bl.a. angav att VD inte får vidta åtgärder av osedvanlig art eller av stor betydelse för företaget utan särskilt bemyndigande av styrelsen. Som exempel på sådana åtgärder nämns utställande av garanti eller annan säkerhet.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att VD:n, genom att utställa en garanti om 100 000 euro, har överträtt sina befogenheter, eftersom agerandet inte var förenligt med företagets VD-instruktion.

Disciplinnämnden meddelar VD:n en varning för det inträffade.

Beslutet finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Swedsecs disciplinära förfarande i korthet
Anslutna företag till Swedsec är skyldiga att anmäla licenshavares regelöverträdelser, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinpåföljd. Ärendena avgörs av en disciplinnämnd, vars ledamöter utses av Swedsecs styrelse. Disciplinnämnden kan meddela licenshavaren disciplinpåföljderna erinran, varning eller återkallelse av licens. Mer information om disciplinärenden och förfarandet finns att läsa här.

 

Prenumerera på Swedsecs nyheter via sidfoten nedan.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.