Till översikten

SwedSecs disciplinnämnd har återkallat licensen för en befattningshavare

Licenshavaren hade otillbörligt disponerat betydande belopp på konton i institutet för egen och bekantas räkning.

Anonymiserat beslut