Till översikten

SwedSecs disciplinnämnd har återkallat licensen för en befattningshavare

Licenshavaren utförde på en s.k. rådgivningskunds depå, vid ett stort antal tillfällen, transaktioner utan uppdrag från kunden och utan att ge information i efterhand till denne.

Anonymiserat beslut