Till översikten
Nyheter

23 september 2009

Swedsecs disciplinnämnd har återkallat licenserna för fyra mäklare för det biträde de lämnat närstående

Swedsecs disciplinnämnd har genom beslut 2009-09-21 givit två licenshavare varning för att de brutit mot kravet på dokumentation av rådgivning till kund och genom beslut 2009-09-22 återkallat licenserna för fyra mäklare för det biträde de lämnat närstående vid utförande av deras affärer.

Nämnden fann i de förstnämnda besluten klarlagt att licenshavarna i viss utsträckning brutit mot kravet på dokumentation. I ärendet förelåg emellertid oklarhet i fråga om bristernas omfattning. Med hänsyn till vikten av att kravet på dokumentation tillgodosågs fann nämnden att licenshavarna skulle åläggas disciplinpåföljd men ansåg att underlag saknades för strängare påföljd än varning.

I de fyra andra besluten fann nämnden utrett att licenshavarna under 2008 lagt in ett stort antal ordrar för närstående eller före detta närstående utan skriftlig fullmakt eller dokumentation av uppdragen. Nämnden ansåg att det uppkom en intressekonflikt i samband med att licenshavarna utförde uppdragen för de närstående. Licenshavarnas underlåtenhet att diskutera lämpligheten av att åta sig uppdragen med överordnad kunde, enligt nämnden, inte undgå att påverka synen på vad som i övrigt lades dem till last.

Nämnden fann klarlagt att licenshavarna använt sig av en metod för utförande av de anhörigas affärer som inte stått i överensstämmelse med det interna regelverket. Affärerna hade varit av mycket betydande omfattning, pågått under lång tid och varit upplagda på ett systematiskt sätt, vilket medfört en missvisande bild av hur transaktionerna tillkommit och försvårat en efterhandsbedömning av dem. Med hänsyn till dessa förhållanden och till den betydelse dokumentation av uppdrag och likabehandling av kunder tillmäts inom värdepappershandeln måste de fyra licenshavarnas agerande bedömas som mycket allvarligt.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare upplysningar:

Margareta Carlsten,
Verkställande direktör
Telefon direkt: 08-56 26 07 11
E-post margareta@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.