Till översikten

SwedSecs disciplinnämnd har tilldelat en licenshavare en varning

Licenshavaren hade vid tre tillfällen gjort korta affärer för egen räkning i strid med den s.k. enmånadsregeln och brustit med att i rätt tid anmäla egna affärer till arbetsgivaren.

Anonymiserat beslut