Till översikten

SwedSecs disciplinnämnd har tilldelat en licenshavare en varning

Licenshavaren hade underlåtit att dokumentera kundmöten och vidarebefordra kundklagomål på det sätt arbetsgivarens interna regelverk föreskrev.

Han hade vidare underlåtit att genast utföra en säljorder för kundens räkning, vilket ledde till en inte obetydlig förlust.

Anonymiserat beslut