Till översikten

Anställd i ett till SwedSec anslutet företag varnas för att ha brutit mot regelverk

SwedSecs disciplinnämnd har tilldelat en anställd i ett till SwedSec anslutet företag en varning för att han brutit mot företagets interna regelverk i vilket det bl.a. föreskrevs att visst handelslager endast fick användas i kundhandeln.

I ärendet var klarlagt att befattningshavaren vid upprepade tillfällen använt sig av handelslagret för annat ändamål. Disciplinnämnden fann att han därigenom allvarligt åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten. Med hänsyn bl.a. till vad som upplysts i ärendet om att befattningshavaren hade en följd av år klanderfri tjänst och själv anmält saken för sin arbetsgivare ansåg Disciplinnämnden att påföljden kunde stanna vid varning.

Beslutet