Till översikten
Nyheter

19 oktober 2008

Anställd i ett till Swedsec anslutet företag varnas för att ha brutit mot regelverk

Swedsecs disciplinnämnd har tilldelat en anställd i ett till Swedsec anslutet företag en varning för att han brutit mot företagets interna regelverk i vilket det bl.a. föreskrevs att visst handelslager endast fick användas i kundhandeln.

I ärendet var klarlagt att befattningshavaren vid upprepade tillfällen använt sig av handelslagret för annat ändamål. Disciplinnämnden fann att han därigenom allvarligt åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten. Med hänsyn bl.a. till vad som upplysts i ärendet om att befattningshavaren hade en följd av år klanderfri tjänst och själv anmält saken för sin arbetsgivare ansåg Disciplinnämnden att påföljden kunde stanna vid varning.

Beslutet

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.