Till översikten

SwedSecs disciplinnämnd har tilldelat en licenshavare en erinran

Licenshavaren hade vid två tillfällen handlat med bolagets aktier vid tidpunkter då detta varit förbjudet.

Vid bestämmande av påföljden beaktade disciplinnämnden bl.a. att licenshavaren själv anmält missgreppen och att hans handlande inte lett till någon skada.

Anonymiserat beslut