Till översikten
Nyheter

2 december 2013

Swedsecs regelverk 2014

Swedsecs styrelse har beslutat om ändringar i Swedsecs regelverk. Swedsecs ändrade regelverk träder ikraft den 1 januari 2014.

Ändringarna är framförallt en följd av den nya strukturen för Swedsecs licensiering (att Swedsec inför fler yrkesanpassade licensieringstester), att vissa krav för lämplighetsprövningen numera anges direkt i regelverket och att den nya lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder trätt i kraft. Nyheterna framgår av missivet till Swedsecs ändrade regelverk och av ändringsdokumentet.

Regelverket med kommentarer finns här.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.