Till översikten

SwedSecs regelverk 2017

SwedSecs styrelse har beslutat om ändringar i SwedSecs regelverk. SwedSecs ändrade regelverk träder i kraft den 1 februari 2017.

Huvudsakliga ändringar avser:

  • Förtydliganden av kraven som ställs på företag för anslutning och ändring av bestämmelsen om uteslutning
  • Minskat krav på historiska ÅKU:er
  • Införande av bestämmelse om personuppgiftsbiträde
  • Ändring avseende avanmälan och registerutdraget

Regelverket med kommentarer finns här.

Ändringarna i regelverket (missiv i vilket redogörs för de huvudsakliga ändringarna och regelverket med ändringsmarkeringar) finns här.