Till översikten

SwedSecs regelverk 2018

SwedSecs styrelse har beslutat om ändringar i SwedSecs regelverk. SwedSecs ändrade regelverk träder i kraft den 1 januari 2018.

Huvudsakliga ändringar avser:

  • Nytt kapitel om personuppgiftsbiträde
  • Differentiering av hur länge SwedSec sparar uppgift om disciplinpåföljd
  • Det disciplinära förfarandet, bl.a. om antalet ledamöter i disciplinnämnden vid prövning av ett disciplinärende

Regelverket med kommentarer finns här.

Ändringarna i regelverket (missiv i vilket redogörs för de huvudsakliga ändringarna och regelverket med ändringsmarkeringar) finns här.