Till översikten

SwedSecs regelverk 2019

SwedSecs styrelse har beslutat om ändringar i SwedSecs regelverk. SwedSecs ändrade regelverk träder i kraft den 1 januari 2019.

Huvudsakliga ändringar avser:

  • Anpassningar till de nya reglerna om försäkringsdistribution
  • Licensiering av inhyrd personal
  • Uppgifter på SwedSecs webbplats om vad en licenshavares licens grundas på

Regelverket med kommentarer finns här >>

Ändringarna i regelverket (missiv i vilket redogörs för de huvudsakliga ändringarna och regelverket med ändringsmarkeringar) finns här >>